BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                                                                           Biała Piska dnia 07.01.2019

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zapytanie ofertowe  znak 11/ZEC/WM/2018 z dnia 15.11.2018r.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i narzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Białej Piskiej  przy ul. Słowackiego 7 niniejszym zawiadamia , że w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Slowackiego 7 w Białej Piskiej , po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym  Wspólnota Mieszkaniowa dokonała wyboru oferty zxłożonej przez :

PRACOWNIĘ AUDYTORSKĄ Sp. z o.o.

ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość złożonej oferty 6765.00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć  złotych 00/100)

Zamawiający informuje , iż w ww. postępowaniu wpłynęło 5(pięć) ofert

UZASADNIENIE:    

Wybrana oferta  spełnia wszystkie wymogi pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2019 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2019 12:02
Data edycji: poniedziałek, 7 sty 2019 14:59
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 377 razy
Ilość edycji: 2