BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr IV/13/2018 w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019 – 2027.
 2. Uchwała Nr IV/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2019.
 3. Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018.
 4. Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Biała Piska.
 5. Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2019 r.
 6. Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.
 7. Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.
 8. Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.
 9. Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w Gminie Biała Piska.
 10. Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2019 07:39
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2019 07:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 365 razy