BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na I ponadplanową, a zarazem III publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 20 ust. 3 Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2003 r., Nr 34, poz. 495 ze zm.) na wniosek Burmistrza Białej Piskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. zwołuję I ponadplanową, a zarazem III publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie  13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Proponowany  porządek obrad Sesji:                                                         

  1. Otwarcie obrad Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2027
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018
  1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: środa, 12 gru 2018 14:55
Data opublikowania: środa, 12 gru 2018 14:57
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2018 13:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 255 razy