BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2018.8

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2081)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10-12-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.10.2018.7 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze geodezyjnym 2/2, obręb Kukły (0014), gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2018 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2018 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2018 07:27
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 163 razy