BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę II publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  07 grudnia 2018 r. /piątek / o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej -  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 listopada 2018 r.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 listopada 2018 r.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2027,

 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018,

 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

 • powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej,

 • powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

 • powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • powołania Skarbnika Gminy Biała Piska.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 17:40
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 17:53
Data przejścia do archiwum: sobota, 8 gru 2018 11:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 318 razy