BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miejskiej

23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Białej Piskiej zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie.

Obrady prowadził Jerzy Muszyński, najstarszy wiekiem z radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Pierwszym punktem sesji było przekazanie nowym radnym zaświadczeń o wyborze, które wręczył Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Robert Barma.

Po otrzymaniu zaświadczeń, radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Piskiej powołano komisje skrutacyjne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej w Białej Piskiej został Pan Zbigniew Dąbkowski, a na wiceprzewodniczących wybrano Panią Monikę Ryży i Pan Jerzego Muszyńskiego.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze Pani Beata Sokołowska Burmistrz Białej Piskiej złożyła ślubowanie. Burmistrz podziękowała mieszkańcom gminy za dotychczasowe wsparcie i cenne uwagi dotyczące rozwoju gminy oraz zachęcała do współpracy w rozpoczynającej się kadencji.


Rada Miejska w Białej Piskiej – kadencja 2018-2023:

Imię i Nazwisko

Funkcja

Albińska Anna

Radna Rady Miejskiej

Brzózka Jerzy

Radny Rady Miejskiej

Cybula Katarzyna

Radna Rady Miejskiej

Dąbkowski Zbigniew

Przewodniczący Rady Miejskiej

Duda Sławomir

Radny Rady Miejskiej

Grabowski Marek

Radny Rady Miejskiej

Łoniewski Paweł Stanisław

Radny Rady Miejskiej

Muszyński Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Niedźwiecki Eugeniusz

Radny Rady Miejskiej

Piechowska Iwona

Radna Rady Miejskiej

Piotrowska Małgorzata

Radna Rady Miejskiej

Połujański Janusz

Radny Rady Miejskiej

Ryży Monika

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Sawicki Sławomir Zenon

Radny Rady Miejskiej

Siejk Marcin Sebastian

Radny Rady Miejskiej

 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 08:53
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 13:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 850 razy