BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Tomasza Surowca reprezentującego TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. O/Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok z dnia 16-11-2018 r. /data wpływu/ oraz jego uzupełnieniu z dnia 22-11-2018 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN-0,4kV – długość ok. 550m wraz ze złączem kontrolno-pomiarowym nN. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 306/2, 801/4, 801/5 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, na działkach o numerach geodezyjnych 191/2, 191/5, 191/6, 496, 500/1 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63) Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2018 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2018 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 09:09
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 188 razy