BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ ZAWIADAMIA
że na wniosek Pani Agnieszki Drewnowskiej reprezentującej DIGICOS S.A., ul. Sosnowa 10, 83-010 Jagatowo działającej z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. w dniu 14-11-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 59/2 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicach ogłoszeń w miejscowościach Cibory, Świdry Kościelne,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Data powstania: czwartek, 15 lis 2018 13:38
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2018 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 gru 2018 07:44
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 192 razy