BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XLIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę  XLIII publiczną   Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  16  listopada 2018 r. / piątek  / o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej -  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 

Proponowany porządek  obrad.

  1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
  2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres kadencji 2014-2018.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres kadencji 2014–2018.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018- 2027,
  2. zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na  rok 2018,
  3. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 9 lis 2018 14:30
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2018 14:32
Data przejścia do archiwum: sobota, 17 lis 2018 22:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 216 razy