BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Informuje się, że w dniu 02.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy dotyczą sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz:

dotychczasowych najemców:

  1. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21 w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza,
  2. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego,
  3. lokalu mieszkalnego nr 32 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 175 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego,
  4. udziału 11015/23580 w działce nr 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Kożuchy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 22 oraz budynkami gospodarczymi.

dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości :

1) działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 20/179 o pow. 297 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, zabudowanej stacją telefonii komórkowej.

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winni złożyć wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

 

 

                Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

                                                                                                                                   Andrzej Braun

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 lis 2018 07:42
Data opublikowania: piątek, 2 lis 2018 07:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lut 2019 07:45
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 345 razy