BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XLII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę  XLII publiczną   Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  08 listopada   2018 r. /czwartek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej-  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września  2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII ponadplanowej, a zarazem XLI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 października 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres kadencji 2014-2018
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 r. składanych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej  oraz Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu w Olsztynie.
 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Białej Piskiej za 2017 r.
 9. Interpelacje i zapytania
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018- 2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na  rok 2018,
 3. uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska,
 4. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Piska.

 

13. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 31 paź 2018 14:50
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lis 2018 09:02
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 149 razy