BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.13.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Biura Projektowego i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz, działającego w imieniu Gminy Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w dniu 29-10-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej 175513N /ul. Bolesława Prusa w Białej Piskiej/ oraz przebudowa odcinka drogi gminnej 175510N /ul. Batorego w Białej Piskiej/ wraz z dobudową oświetlenia drogowego i budową kanalizacji deszczowej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 132, 133/4, 133/12, 133/17, 134/4, 134/5, 135/2, 136/3, 137/4, 138/11, 139/2, 140/4, 141/2, 143/21, 144/2, 146/2, 146/5 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska – miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 14:37
Data opublikowania: wtorek, 30 paź 2018 13:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lis 2018 07:15
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 287 razy