BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ULICA SIKORSKIEGO ORAZ ULICA KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ BĘDĄ ZMODERNIZOWANE

W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przedstawił listę rankingową konkursu unijnego „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na tej liście jest projekt Naszej Gminy „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej” dofinansowany kwotą 677 094,00 zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Olsztynie na ten konkurs z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Do podziału było łącznie tylko 32 miliony zł. W ramach ogłoszonego konkursu z całego województwa wpłynęło 92 wnioski o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 108 milionów.

Dofinansowanie otrzyma tylko 25 beneficjentów których wnioski zostały najwyżej punktowane w tym Nasza Gmina Biała Piska - pozycja na liście nr 9.

To duży sukces ponieważ kolejny raz nasze wnioski na remonty dróg są wysoko oceniane i otrzymują dofinansowanie. Należy także zaznaczyć, że określone w stosownym Rozporządzeniu kryteria punktowe premiują drogi przy których znajdują się budynki użyteczności publicznej, zlokalizowana jest sieć internetu szerokopasmowego, czy też droga ma bezpośrednie połączenie z drogą o wyższej kategorii. Dlatego też przed każdym konkursem szczegółowo analizujemy możliwość pozyskania dofinansowania dla naszych dróg i wybieramy drogę, która ma potencjalnie największe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Ulica Władysława Sikorskiego to ważny element w sieci dróg gminnych. Stanowi główne dojście i dojazd do cmentarza parafialnego oraz firm i budynków usługowych znajdujących się w tej części miasta. W ramach modernizacji zostanie położone dwie warstwy masy bitumicznej, zostaną przebudowane ciągi piesze oraz kanalizacja deszczowa. Dodatkowo na całej długości drogi zostanie wykonane nowoczesne oświetlenie lampami energooszczędnymi typu LED.

Bardzo nas cieszy, że na liście do dofinansowania jest także droga powiatowa -  ulica Marii Konopnickiej w Białej Piskiej. Jest to dobra wiadomość ponieważ ulica Marii Konopnickiej wymaga pilnego remontu. Chciałbym podziękować dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu Pana Lecha Skolimowskiego oraz jego współpracowników za samodzielnie dobrze przygotowany wniosek. Tak jak wcześniej zapowiadałem Gmina dofinansuje remont tej drogi.

 

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 24 paź 2018 09:35
Data opublikowania: środa, 24 paź 2018 09:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 341 razy