BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

tak jak zapowiadałem nasza wieża będzie modernizowana. W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził listę rankingową dla konkursu unijnego „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na której tylko 6 projektów z całego województwa wybrano do dofinansowania. Na tej liście jest projekt Naszej Gminy „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej” dofinansowany kwotą pół miliona złotych.  Uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego nastąpi w dniu
19 października 2018 r. Prace nad przygotowaniem rewitalizacji wieży były prowadzone już od dawna. W 2015 roku znaleźliśmy wykonawcę który podjął się wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2016 roku posiadaliśmy już pełną dokumentację projektową wraz z kosztorysami.

Od tego czasu aktywnie szukaliśmy możliwości pozyskania dofinansowania. Na zapowiadany już w 2017 roku konkurs byliśmy przygotowani bardzo dobrze. Złożyliśmy dobry projekt, który został wysoko oceniony. Należy podkreślić, że tylko 6 projektów z województwa zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

Zakres projektu przewiduje remont elewacji zewnętrznej wraz z wymianą okien, wykonanie iluminacji świetlnej wieży, budowę nowych schodów oraz wykonanie zadaszenia tarasu widokowego. Wewnętrzne ściany wieży po ich remoncie zostaną wyposażone w instalacje oświetleniową, która będzie podświetlać eksponaty i duże zdjęcia przedstawiające historię naszej Gminy. Głównym przeznaczeniem zrewitalizowanej wieży będzie umożliwienie naszym mieszkańcom i odwiedzającym turystom oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego oraz zapoznanie się z historią  gminy, dawnym przeznaczeniem i funkcjonowaniem wieży ciśnień.

Rozpoczęto roboty budowlane pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Biała Piska w miejscowościach; Biała Piska, Skarżyn, Świdry Kościelne, Kumielsk, Szymki. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu pn; „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018”.

Trwają roboty budowlane  przy  modernizacji kolejnych dróg gminnych. Tym razem realizowany jest pierwszy etap modernizacji drogi do miejscowości Pawłocin oraz kolejny etap modernizacji drogi w miejscowości Orłowo.

Trwają także prace przy zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej oraz modernizacji drogi gminnej w Bemowie Piskim.

Rozpoczęto roboty budowlane modernizacji ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kajki w Białej Piskiej.

Po zakończeniu procedury oceny wniosku  podpisaliśmy umowę na dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  budowy zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Białej Piskiej. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg niegraniczony i podpisana umowa z Wykonawcą.

Chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego, że ten bardzo potrzebny obiekt powstanie. Wielkie słowa uznania kieruję do Pana Posła Jerzego Małeckiego który wspierał nasze działania przy aplikowaniu o dofinansowanie.

Targowisko zostało przebudowane

Zakończyły się prace budowlane przy modernizacji targowiska w Białej Piskiej na  które Gmina Biała Piska pozyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 945 530,00 zł.

W ramach inwestycji powstały dwie nowe hale targowe wraz z wydzielonymi stanowiskami i stołami handlowymi. Całość powierzchni została ogrodzona i utwardzona kostką brukową. Została wykonana droga dojazdowa, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu. Powstała nowa toaleta dla handlujących i kupujących. Nad bezpieczeństwem obiektu czuwa system kamer.

W chwili obecnej trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Szanowni Państwo,

kadencja 2015-2018 to dalsza kontynuacja rozwoju Gminy Biała Piska poprzez przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne. Po uregulowaniu w poprzednich latach gospodarki wodno – ściekowej (budowa kilkunastu kilometrów kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody) oraz zmodernizowaniu bazy sportowo – rekreacyjnej (2 obiekty Orlik, 4 boiska poliuretanowe, 3 etapy modernizacji stadionu, modernizacja hali sportowej, siłownie zewnętrzne, place zabaw, świetlice itp.), modernizacja ciepłowni oraz bardzo wiele innych ważnych inwestycji.

W obecnej kadencji zrealizowaliśmy ponad 100 zadań inwestycyjnych i remontowych ale szeroki nacisk położyliśmy na modernizację dróg oraz termomodernizację 3 szkół gminnych.

Tylko w ostatnich 4 latach (2015-2018) zostało zmodernizowanych 14 odcinków dróg gminnych oraz 3 drogi wewnętrzne osiedlowe.

Dodatkowo dzięki współpracy z Powiatem Piskim przy współfinansowaniu Gminy zostało zmodernizowane 4 drogi powiatowe na terenie naszej Gminy.
W ramach dobrej współpracy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  zmodernizowało etapowo drogę krajową nr 58 przebiegającą przez teren Gminy. Do tej pory taka ilość dróg nie została zmodernizowana w naszej Gminie podczas jednej kadencji.

W latach 2015-2018 obecna kadencja w naszej gminie zostały pozyskane środki na realizację 41 projektów dofinansowanych ze   środków zewnętrznych:

  • 17 projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  • 24 projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych (Ministerstwa, Urząd Wojewódzki, NFOŚIGW, Urząd Marszałkowski, Inne źródła),

Łącznie w latach 2008-2018 w Gminie Biała Piska pozyskaliśmy środki finansowe zewnętrzne na 93 projekty

  • 57 projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  • 35 projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych (Ministerstwa,  Urząd Wojewódzki, NFOŚIGW, Urząd Marszałkowski, Inne źródła),

 

Drodzy Mieszkańcy,

tak jak zawsze zapowiadałem głównym priorytetem polityki inwestycyjnej jest wykorzystanie szansy pozyskania zewnętrznych środków finansowych a zwłaszcza środków z Funduszy Europejskich. Cieszy fakt, że na większość realizowanych przez nas dużych zadań inwestycyjnych pozyskaliśmy środki zewnętrzne przeważnie środki unijne. Dziękuję za wasze wsparcie i wyrozumiałość przy utrudnieniach i niedogodnościach związanych z realizacją części inwestycji. To dzięki Państwa wsparciu, dobrej i merytorycznej współpracy z Radą Miejską oraz pracy nas wszystkich zostały zrealizowane ważne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Stępniak

Burmistrz Białej Piskiej

 

Data powstania: piątek, 19 paź 2018 12:58
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 292 razy