BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

Szanowni Państwo,

w związku z incydentem, który wydarzył się na pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej (atmosfera wokół tej sprawy jest szczególnie podgrzewana przez niektórych internautów), uprzejmie informuję, że przebywam na urlopie, niemniej jednak po uzyskaniu informacji poleciłem Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej Panu Andrzejowi Rosińskiemu podjęcie następujących działań:

  1. Zobowiązać Dyrektora Szkoły jako pracodawcę nauczyciela do szczegółowego zbadania i udokumentowania zajścia oraz podjęcia działań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
  2. Wyłączyć z postępowania Dyrektora Szkoły Panią Agnieszkę Kowalczyk.
  3. Zlecić prowadzenie postępowania Pani Dorocie Pieczyńskiej Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej. Uzyskać informację w Komendzie Powiatowej w Piszu w w/w sprawie. W przypadku stwierdzenia uchybienia godności zawodu nauczyciela sprawę skierować do komisji dyscyplinarnej przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim.
  4. Powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie z siedzibą w Ełku.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 09:47
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 09:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2124 razy