BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Koszty Listu otwartego

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

kierując do Państwa List otwarty poinformowałem, że koszty druku i kolportażu „Listu otwartego” pokryłem z własnych środków.

Dlatego czuję się zobowiązany do przedstawienia Państwu stosownego rozliczenia.

Koszty:

  1. Wydrukowanie Listu otwartego - 4 305, 00 zł
  2. Koperty - 670,40 zł
  3. Etykiety (Szanowni Państwo) - 45,80 zł
  4. Druk bezadresowy (usługa pocztowa) - 1 080,00 zł      

Łącznie:    6 101,20 zł  (słownie złotych sześć tysięcy sto jeden 20/100).

W celu potwierdzenia poniesionych kosztów dołączyłem skany faktur oraz wyciągów z osobistego konta potwierdzające ich opłacenie.

 

Ponieważ dotychczas ukazały się już cztery wydania Głosu z Białej Piskiej, a koszty na pewno były niemałe, zwracam się do Wydawcy Pana Janusza Mroczkowskiego, aby przedstawił i udokumentował jakie to koszty i kto je poniósł, abyśmy wiedzieli kto tak troszczy się o sprawy Gminy.

 

Z poważaniem

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

 

Data powstania: środa, 10 paź 2018 12:11
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sty 2019 13:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 658 razy