BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 27 września 2018 r.

W dniu 27 września 2018 r. na XL sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XL/301/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018– 2027.
  2. Uchwała Nr XL/302/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
  3. Uchwała Nr XL/303/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
  4. Uchwała Nr XL/304/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska.
  5. Uchwała Nr XL/305/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
  6. Uchwała Nr XL/306/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na cele budowy infrastruktury
  7. Uchwała Nr XL/307/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Biała Piska   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 14:35
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 494 razy