BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.14.2018.7

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 27-09-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.14.2018.6
dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Kaliszki V” położonego na działce o numerze geodezyjnym 5/37, obręb ewidencyjny Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 27 wrz 2018 15:00
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2018 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 paź 2018 09:56
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 290 razy