BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.12.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Marka Romanowskiego Inspektora Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w dniu 25-09-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka linii oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w Świdrach Kościelnych na działce o numerze geodezyjnym 1/12 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry Kościelne,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 07:47
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 07:50
Data przejścia do archiwum: środa, 17 paź 2018 09:25
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 319 razy