BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztrysowej oraz audytu remontowego - ul. Sienkiewicza 17 Biała Piska

Informacja o wyborze oferty

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Sienkiewicza 17 ,  12-230 Biała Piska   

 

                                                                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

                                                                na zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2018r.

                                                                        znak sprawy  08/ZEC/WM/2018

1). Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Sienkiewicza 17 , 12-230 BIała Piska , zawiadamia że w postepowaniu prowadzonym

     w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, audytu remontowego oraz pełnienie

     nadzoru autorskiego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie  przy ul. Sienkiewicza 17

     w Białej Piskiej, po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, dokonała wyboru oferty złożonej  przez:

                                                                        Pracownię Audytorską  Sp.z o.o.

                                                                          ul. Żabia 34,  27-400 Ostrów Św.

Zamawiający- Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Sienkiewicza 17, 12-230 Biała Piska informuje, iż w ww. postepowaniu wpłynęły  3 (trzy) oferty.

UZASADNIENIE :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi pod względem  formalnym i merytorycznym  

  

                                                                                                                      

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 12:51
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 13:29
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 198 razy