BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Gmina Biała Piska realizuje kolejne zadania z zakresu modernizacji dróg

Zgodnie z zapowiedziami na spotkaniach sołeckich w miejscowości Pawłocin i Orłowo realizujemy kolejne zadania z zakresu modernizacji dróg.

W dniu 13 września 2018 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na;

  1. Zadanie pierwsze Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie – I Etap od km 0+000 do km 0+500.
  2. Zadanie drugie – Modernizacja drogi gminnej w Orłowie – II Etap od km 0+000 do km 0+432.

Wykonawcą powyższych inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o.,  z Pisza. Łączny koszt w/w dwóch zadań to kwota 805 907,98 zł.

Przy podpisaniu umowy byli obecny Radni Rady Miejskiej Pan Piotr Konopka i Waldemar Podlaski oraz Sołtysi Sołectwa Pawłocin Pani Małgorzata Piotrowska
i Sołectwa Orłowo Pan Kazimierz Waśkiewicz.

Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 442 razy