BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Burmistrz Białej Piskiej przyznał dofinansowanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej

W dniu 27 lipca 2018 r. Burmistrz Białej Piskiej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w formie wsparcia wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. Kwota dofinansowania 380 tys. zł. 

Do konkursu przystąpił jeden podmiot pożytku publicznego – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej, która w wyznaczonym terminie złożyła kompletną ofertę na zadanie o nazwie ,,Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Biała Piska”. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez komisję konkursową. Komisja zaproponowała wsparcie finansowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej   w kwocie 380 tys. zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Biała Piska.

OSP w Białej Piskiej włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostkom włączonym do tego systemu stawiany jest wymóg dysponowania sprawnym samochodem ratowniczo-gaśniczym. Burmistrz Białej Piskiej P. Wojciech Stępniak rozumiejąc potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Piska oraz konieczność prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na jeszcze wyższym poziomie, wspomógł Jednostkę i Druhów Strażaków OSP w Białej Piskiej w spełnieniu tego wymogu, a tym samym dalsze jej działanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2018 09:53
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2018 09:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 246 razy