BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.14.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 05-09-2018 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Kaliszki V” położonego na działce o numerze geodezyjnym 5/37, obręb ewidencyjny Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie.
Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 7 wrz 2018 09:00
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2018 09:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2018 11:52
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 279 razy