BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty - "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, audytu remontowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17

Informacja o wyborze oferty
             

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                  Biała Piska dn. 06.09.2018r

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska  

 

                                      INFORMACJA  O  WYBORE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Sienkiewicza 17

12-230 Biała Piska

 

ZŁOŻONE OFERTY :    3 oferty

WYBRANA OFERTA :

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (znak sprawy 08/ZEC/WM/2018 z dnia 08.08.2018r.) na roboty pod nazwą " Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, audytu remontowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17" , Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał  Wykonawcę :

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34

27-400 Ostrowiec Św.

Wartość wybranej  oferty brutto  9840,00 zł. (słownie : dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych  00/100)

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 12:58
Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 13:14
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 248 razy