BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Pawłocin oraz Orłowo.

Biała Piska, dnia 04.09.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Pawłocin oraz Orłowo”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Zadanie pierwsze – Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie – I Etap od km 0+000 do km 0+500- 398 981,27 brutto

Zadanie drugie – Modernizacja drogi gminnej w Orłowie – II Etap od km 0+000  do km 0+432 -  248 988,47  zł                                           

   

  1. Wpłynęła jedna oferta                          
  • dane z otwartej oferty:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Zadanie I

Zadanie II

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

514 300,13

6 lat

 291 607,85

6 lat

 

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2018 11:40
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2018 11:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:44
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 293 razy