BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 27-07-2018 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doprecyzowany w dniu  27-08-2018 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o numerze geodezyjnym 64 obręb Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska (proj. Pogorzel Wielka II).
Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 31 sie 2018 14:52
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2018 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2018 07:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 307 razy