BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska

Biała Piska, dnia 14.08.2018 r.

 

Znak sprawy

ZP.271.1.2018

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 03 sierpnia 2018 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie  z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 11:00 dnia 14 sierpnia 2018 r nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Data powstania: wtorek, 14 sie 2018 12:24
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2018 12:28
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 224 razy