BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Nr BiRG.6733.3.2018

znak sprawy:

BiRG.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

 

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że na wniosek

Pana Janusza Topolskiego

Tuwima 17, 16-001 Kleosin

działającego w imieniu

PGE Dystrybucja S. A.

Oddział Białystok

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

w dniu 31-07-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV.

Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych: 2/1, 3, 4/38, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/9, 9/3, 10/2, 11/2, 12, 13, 20, 23/1, 23/2, 26/56, 26/80, 30/3, 31, 32, 45, 46, 47/1, 48/2, 48/3, 49/1, 50/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53/1, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2, 64/2, 67/1, 69, 71, 72/21 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablica ogłoszeń w miejscowości: Cibory,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl
Data powstania: środa, 1 sie 2018 13:47
Data opublikowania: środa, 1 sie 2018 13:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 796 razy