BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6733.8.2018.2

BiRG.6733.8.2018.2

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

 

zawiadamiam,

że na wniosek:

 

Pani Agnieszki Drewnowskiej

reprezentującej

DIGICOS S.A.

Sosnowa 10

83-010 Jagatowo

działającej z upoważnienia

T-Mobile Polska S.A.

Marynarska 12, 02-647 Warszawa

 

z dnia 06-07-2018 r. /data wpływu/ i jego uzupełnieniu z dnia 19-07-2018 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.

Lokalizacja inwestycji na działce o numerze geodezyjnym 59/2 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500
(tel. 87 424 13 63)

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej

Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości: Cibory, Świdry Kościelne,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl
Data powstania: wtorek, 31 lip 2018 14:49
Data opublikowania: wtorek, 31 lip 2018 14:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 806 razy