BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6220.5.2018.4

znak sprawy: BiRG.6220.5.2018.4


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 22-05-2018 r. (uzupełniony w dniu  13-07-2018 r.) wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW na działce o numerze geodezyjnym 72, obręb Zabielne, gmina Biała Piska.

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Data powstania: czwartek, 26 lip 2018 14:19
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2018 14:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 754 razy