BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę

W ramach prowadzonych działań w sprawie szacowania szkód spowodowanych przez suszę, informuję, że Gmina Biała Piska poinformowała sołtysów z prośbą o powiadomienie rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód.

28.06.2018 r., w trakcie Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Białej Piskiej Pan Wojciech Stępniak osobiście przekazał i omówił procedury związane z szacowaniem.

W dniu 27.06.2018 r. wystąpiłem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą na terenie Gminy Biała Piska.

Na bieżąco przekazywane są do Pana Wojewody wykazy wniosków złożonych przez poszkodowanych rolników:

 • 27.06.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 46 wniosków,
 • 29.06.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 163 wnioski,
 • 03.07.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 183 wnioski,
 • 05.07.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 106 wniosków,
 • 10.07.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 32 wnioski,
 • 13.07.2018 r. przesłano wykaz obejmujący 29 wniosków.

Jednocześnie od 29.06.2018 r. wnioski rolników są przekazywane do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu Biuro w Białej Piskiej.

 • 29.06.2018 r. przekazano 46 wniosków,
 • 02.07.2018 r. przekazano 163 wnioski,
 • 03.07.2018 r. przekazano 183 wnioski,
 • 05.07.2018 r. przekazano 106 wniosków,
 • 10.07.2018 r. przekazano 32 wnioski,
 • 16.07.2018 r. przekazano 29 wniosków.

Na sesji w dniu 28.06.2018 r. Rada Miejska przyjęła jednogłośnie przygotowany przez Burmistrza Białej Piskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o wsparcie rolników w związku z klęską suszy.

Zarządzeniem nr 38 z dnia 07 lutego 2018 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski powołał komisję do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie powiatu piskiego.

Komisji przewodniczy Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu. Zadaniem przewodniczącego jest organizacja i nadzór prac komisji oraz prowadzenie szkoleń członków komisji. Przewodniczący odpowiada za prawidłowe dokonanie szacunków szkód, zgodnie z ustaloną procedurą. Do udziału w pracach komisji zostało oddelegowanych dwóch pracowników Urzędu Miejskiego. W teren wyruszą dwa zespoły szacujące, Urząd Miejski w Białej Piskiej zapewnia transport jednego zespołu, a PZDR odpowiada za transport drugiego zespołu.

Wszystkie sprawy związane z suszą załatwiane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na bieżąco.

O terminach szacowania rolnicy będą informowani indywidualnie.

 

 Zastępca Burmistrza

Andrzej Braun

Data powstania: wtorek, 10 lip 2018 14:55
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2018 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 386 razy