BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca 2018 r. na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXVII/280/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 rok.
 2. Uchwała Nr XXXVII/281/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r.
 3. Uchwała Nr XXXVII/282/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018– 2026.
 4. Uchwała Nr XXXVII/283/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
 5. Uchwała Nr XXXVII/284/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2017 r.
 6. Uchwała Nr XXXVII/285/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej  zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białej Piskiej.
 7. Uchwała Nr XXXVII/286/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biała Piska.
 8. Uchwała Nr XXXVII/287/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska.
 9. Uchwała Nr XXXVII/288/2018 w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 10. Uchwała Nr XXXVII/289/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2018 rok.
 11. Uchwała Nr XXXVII/290/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej.
 12. Uchwała Nr XXXVII/291/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska.
 13. Uchwała Nr XXXVII/292/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Piska oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Uchwała Nr XXXVII/293/2018 w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.
 15. Uchwała Nr XXXVII/294/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 4 lip 2018 14:12
Data opublikowania: środa, 4 lip 2018 14:31
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 396 razy