BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej.

Biała Piska, dnia 19.06.2018 r.

 

 

znak sprawy:
BiRG ZP.271.16.2018

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  01 czerwca 2018 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej” unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Uzasadnienie

Cena oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 roku   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 11:04
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 11:06
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 245 razy