BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Projekty uchwał przygotowane na XXXVII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026,
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Białej Piskiej.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska,
 8. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska,
 9. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2018 r,
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej,
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
 13. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska,
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Piska oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Pliki do pobrania:

 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:02
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:20
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:21
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:21
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:21
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:23
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:23
 • . Data dodania: 13 cze 2018 10:24
 • . Data dodania: 21 cze 2018 13:42
 • . Data dodania: 21 cze 2018 13:47
 • . Data dodania: 21 cze 2018 13:48
 • . Data dodania: 21 cze 2018 14:27
 • . Data dodania: 21 cze 2018 14:28
Data powstania: środa, 13 cze 2018 10:01
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 10:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2018 07:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 153 razy