BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.11

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 24-05-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.8.2017.10 po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce nr 101, obręb Guzki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz stanowiskiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 24 maj 2018 07:32
Data opublikowania: czwartek, 24 maj 2018 13:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 07:08
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 152 razy