BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn.

Biała Piska, dnia 16.05.2018 r.

 

Znak sprawy

BiRG ZP.271.13.2018

 

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2018 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn”, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem  art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3  w/w ustawy.

Data powstania: środa, 16 maj 2018 07:37
Data opublikowania: środa, 16 maj 2018 07:40
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 292 razy