BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Rozpoczynamy kolejną ważną inwestycję!

W dniu 27 kwietnia 2018 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Białej Piskiej”

Pozyskaliśmy na ten projekt dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 945 530 zł.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Radni Rady Miejskiej z terenu miasta oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa którzy wspólnie z Wykonawcą omówili zakres inwestycji oraz poszczególne etapy robót.

Zakres inwestycji przewiduje:

  1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych.
  2. Utwardzenie terenu targowiska kostką brukową – powierzchnia 4 580 m² .
  3. Wykonanie 2 wiat handlowych o łącznej powierzchni handlowej 961 m².
  4. Budowę budynku toalet.
  5. Ogrodzenie i oświetlenie terenu targowiska oraz monitoring.
  6. Wykonie ciągów pieszych oraz miejsc postojowych.
  7. Przebudowę drogi dojazdowej do targowiska.

Zgodnie z zapowiedziami Wykonawcy roboty budowlane ruszą po 10 maja 2018 r.

UWAGA!

Z uwagi na bezpieczeństwo kupujących i handlowców na czas realizacji inwestycji lokalizacja miejsca targowiska zostanie czasowo przeniesiona do Parku Miejskiego w Białej Piskiej, gdzie do dyspozycji jest istniejący plac, zadaszenie oraz ciągi piesze. Teren ten jest wyposażony w energię elektryczną oraz jest oświetlony. Dodatkowo zostanie zabezpieczony w kontenery na śmieci oraz przenośne toalety. Miejsca parkingowe zostaną wyznaczone wzdłuż ul. Parkowej. Szczegółowe informację zostaną przedstawione Państwu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a dodatkowo bezpośrednio wszystkim handlowcom oraz osobom kupującym w najbliższe dwie środy handlowe tj; 2 i 9 maja 2018 r.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 348 razy