BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 27 kwietnia 2018 roku

Drygały, ul. Kościuszki 1; Kumielsk 1

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r. wywieszone zostały wykazy lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

 

1) Lokal użytkowy o powierzchni 4,00 m2 – pomieszczenie pod urządzenia telekomunikacyjne – usytuowany na cz. dz. 20/100, w budynku nr 1 w miejscowości Kumielsk;

 

2) Lokal użytkowy o powierzchni 28,28 m2 – pomieszczenie gospodarcze – usytuowany na cz. dz. 257/17, w budynku gospodarczym wielolokalowym przy budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Kościuszki w miejscowości Drygały.

 

 

Data powstania: piątek, 27 kwi 2018 07:14
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2018 07:18
Opublikował(a): Łukasz Borys
Zaakceptował(a): Łukasz Borys
Artykuł był czytany: 226 razy