BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 12 kwietnia 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVI/273/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018– 2026.
  2. Uchwała Nr XXXVI/274/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
  3. Uchwała Nr XXXVI/275/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2018 r.
  4. Uchwała Nr XXXVI/276/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.
  5. Uchwała Nr XXXVI/277/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  6. Uchwała Nr XXXVI/278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na cele budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
  7. Uchwała Nr XXXVI/279/2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 14:53
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 15:02
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 187 razy