BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.3.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 04-04-2018 r. (uzupełniony w dniu 06-04-2018 r.) wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 120 DJP, wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V=1410m³, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. V=10,0m³, budowie trzykomorowego silosu na kiszonki wraz ze zbiornikiem na odcieki kiszonkowe o poj. V=10,0m³ na działkach o numerach geodezyjnych 43, 44/1, 46/1, 47, obręb Myszki, gmina Biała Piska.
Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2018 10:11
Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2018 10:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 07:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 194 razy