BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 15-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 20-03-2018 r.) wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 18/16, obręb Szkody, gmina Biała Piska. Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 14:16
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2018 09:05
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 252 razy