BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytanie

„Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”

 

Biała Piska, dn. 23.03.2018 r.                                                    

Znak sprawy

BiRG ZP.271.9.2018     

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych   (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

W związku z przygotowaniem wadium w formie gwarancji bankowej proszę o informację dotyczącej nazwy Zamawiającego, które winno znaleźć się na gwarancji.

W SIWZ rozdział I – „Nazwa oraz adres Zamawiającego” podana  jest nazwa:

Gmina Biała Piska

Pl. Adama Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska

natomiast w dziale IX – „Wymagania dotyczące wadium” jest informacja, że w gwarancji winien znaleźć się zapis „udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej”

Proszę o informację, czy beneficjentem ma być Gmina Biała Piska, czy Urząd Miasta Biała Piska?

 

Odpowiedź 1:

Wadium w formie gwarancji bankowej winno być wystawione na:

Gmina Biała Piska

Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska 

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 13:45
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 13:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:35
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 396 razy