BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2018 roku.

Biała Piska, dn. 21.03.2018 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2018 roku.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie w/w zamówienia w wysokości – 216 698,00   brutto
  2. Wpłynęły trzy oferty.
  • dane z otwartych ofert:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres
cena 1 tony pospółki (brutto)
cena 1 tony mieszanki kruszywa łamanego
o frakcji
0 -31,5 (brutto)
cena 1 tony kruszywa 
o frakcji
8 -16 (brutto)
cena 1 tkm
Termin płatności faktury

1

GRAVEL Sp. z o. o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

24,60 zł

45,51 zł

94,71 zł

13,53 zł

26 dni

2

P.H.U. ,,MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

27,06 zł

49,20 zł

98,40 zł

14,76 zł

26 dni

3

BIALZUK S.C.

ul. Piłsudskiego 1B

12-230 Biała Piska

7,00 zł

44,28 zł

43,05 zł

0,60 zł

30 dni

 

Data powstania: środa, 21 mar 2018 11:44
Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 11:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:35
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 418 razy