BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Dolnej w Białej Piskiej - Zadanie drugie

 

Biała Piska, dnia 19.03.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.7.2018

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Białej Piskiej Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 27 lutego 2018 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Modernizacja placu zabaw przy ulicy Dolnej w Białej Piskiej” dla zadnia drugiego, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem  art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3  w/w ustawy.

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:35
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 346 razy