BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 20 ust. 3 Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2003 r., Nr 34, poz. 495 ze zm.)  na wniosek Burmistrza Białej Piskiej z dnia 15 marca 2018 r. zwołuję V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  23 marca 2018 r. (piątek ) o godzinie 11.30 w sali narad nr 18 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany  porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie obrad Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026.
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018.
  1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 09:41
Data przejścia do archiwum: niedziela, 25 mar 2018 20:36
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 161 razy