BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska

Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Plac A. Mickiewicza 7

                                                                                                                            Biała Piska dn. 14.03.2018r

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska  

 

                                      INFORMACJA  O  WYBORE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Plac Adama Mickiewicza 7

12-230 Biała Piska

 

ZŁOŻONE OFERTY :    3 oferty

WYBRANA OFERTA :

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (znak sprawy 02/ZEC/WM/2018 z dnia 14.02.2018r.) na roboty

pod nazwą "Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej  przy

ul. Plac A. Mickiewicza 7" , Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał  Wykonawcę :

SANITECH” FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

Paweł Żakowicz

ul. Tęczowa 7,  19-300 EŁK

Wartość wybranej  oferty brutto  19555,38 zł. (słownie : dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt  pięć złotych  38/100)

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert.

Data powstania: środa, 14 mar 2018 13:32
Data opublikowania: środa, 14 mar 2018 13:54
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 261 razy