BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Biała Piska, dn. 12.03.2018 r.                                                                  

Znak sprawy

BiRG ZP.271.7.2018     

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Dolnej w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

W opisie placu zabaw projektuje się palisadę w sektorze S-4 oraz wykonać umocnienie skarp przy ogrodzeniu za pomocą gazobetonowych donic – gazonów.

W związku z powyższym prosimy o określenie parametrów technicznych i kolorystyki projektowanych i zastosowanych elementów z palisady oraz z gazonów.

 

Odpowiedź 1:

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji technicznej należy wykonać palisadę betonową o średnicy ok. 20 cm i długości ok. 1 m. Kolor palisady: 50% - czerwona,
50% żółta.

Do wyceny należy przyjąć gazony betonowe kształtu „księżyc” o wymiarach 50 cm
x 25 - 30 cm w kolorze: 50% - czerwony, 50% żółty.

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 12:12
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 419 razy