BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

Biała Piska, dn. 07.03.2018 r.

                                                                   

Znak sprawy

BiRG ZP.271.5.2018     

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1: Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie materiałów z jakich maja być wykonane blaty stołów handlowych. 

Odpowiedź 1:

Wszystkie blaty stołów handlowych mają być wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku min.1.4301 o grubości min. 1,0 mm. Szczegół stołu przestawia rysunek
nr 1/SE w dokumentacji technicznej.

                                                                                          

Data powstania: środa, 7 mar 2018 15:11
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 15:13
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 408 razy