BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo”.

Biała Piska, dn. 07.03.2018 r.

                                                                   

Znak sprawy

BiRG ZP.271.6.2018     

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo”

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

W związku z rozbieżnościami odnoście kruszyw łamanych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że podbudowy z kruszyw łamanych należy wykonać ze skał narzutowych polodowcowych 0/31,5 C50/30.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z pozycją 4.2 przedmiaru robót – podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30,  warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm.

Data powstania: środa, 7 mar 2018 14:39
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 14:41
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 351 razy