BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

Ogłoszenie nr 500049825-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.

Biała Piska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521471-N-2018
Data: 21/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09-03-2018, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14-03-2018, godzina: 11:00

Data powstania: środa, 7 mar 2018 13:56
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 13:58
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 417 razy